more

Ambient reklám

Az MRSZ Ambient Média Tagozat külföldi minta és hazai tapasztalatok alapján definiálta az ambient média fogalmát. A tagozat ambient médiának nevezi a bennünket körülvevő, környezetünkben fellelhető, összes nem klasszikus reklámeszközt.

A fogalom tehát a találékonyságról tanúskodó, friss ötleteket jelent, amelyek az adott környezethez tökéletesen igazodva a lehető legjobb befogadói állapotban érik el az embert és közvetítik a reklámüzenetet. Az ambientre tehát különösen igaz Marshall Macluhan meglátása, miszerint “a média maga az üzenet”. Nem a hirdetések alkalmazkodnak ugyanis a médiafelülethez, hanem maga a reklámötlet van hatással a médiára! Dr. Papp-Váry Árpád Ferenc

Az ambient média, a bennünket körülvevő, összes nem hagyományos reklámfelületet jelenti, melyek a fogyasztót a saját környezetében befolyásolják nem várt módon és formában.

Definíciónk szerint az ambient eszközök megjelenésük alapján két nagyobb kategóriára oszthatóak: lehetnek hely/ témaspecifikus (tevékenységhez, környezethez kapcsolódó) vagy helyfüggetlen ambient reklámeszközök. A hely/témaspecifikus eszközök a napi életvitelhez vagy egyéb környezethez kapcsolódó túlnyomórészt beltéri, fixen telepített eszközök. A helyfüggetlen eszközök a napi életvitelhez kötődő, de nem meghatározott tevékenységhez köthető, kültérti (túlnyomó részt mobil) reklámeszközök.

Az ambient eszközöket felhasználási céljuk szerint is kategorizálhatjuk. Ez esetben reklámkommunikációs célra tervezett, médiatervbe illetszhető és folyamatosan elérhető eszközökről, illetve használati vagy egyéb funkciót betöltő nem rendszeres reklámcélú felhasználásra tervezett, állandó jelleggel nem rendelhető, ötlet vagy reklámüzenet alapú ambient eszközökről beszélünk.

Az ambient eszközök olyan megoldást kínálnak a fogyasztók elérésére, amiről a hagyományos, tradicionális reklámeszközök – kis túlzással ugyan – de már régóta csak álmodoznak. Szóbeszédet, szimpátiát, pozitív emocionális töltést generálnak. A célcsoportot olyan környezetben, módon, szituációban, (ambient-ben) érik el, ahol senki nem számol a reklámok felbukkanásával. A meglepetés effektus magas figyelmet generál, ezzel az ambient eszközök olyan csatornát adnak a reklámozók kezébe, amivel újszerűen tudnak kommunikálni a célcsoporttal. Az ambient média visszatükrözi a közvetlen környezetét, különleges atmoszférát teremt, s ha ez az atmoszféra értékes és releváns tartalommal bír a fogyasztó számára, akkor befogadja az üzenetet, és nem lesz elutasító a reklámmal szemben. Ha megismerjük a célcsoport problémáit, érzéseit, előítéleteit, akkor születhetnek olyan reklámok, mint az ambient megoldások. Tökéletesen alkalmazkodnak a környezetükhöz, meglévő problémára világítanak rá, a célcsoport előítéleteire hajaznak megdöbbentő vizuális megjelenéssel, mintapéldái az ambient megoldásoknak.

Bővebb információ: AMBIENT MÉDIA DEFINÍCIÓ

Kapcsolat

MRSZ Ambient Media tagozat 1061 Budapest Andrássy út 33. III. em. 3.
Telefon: 06-1-322-0640 Fax: 06-1-322-7841
ambient@mrsz.hu
www.ambient.media.hu

MRSZ

Ambient Media tagozat

Hírek archívum