click

Tagozat

MRSZ – két új tagozattal bővült

Ambient Media, valamint Gerilla- és Vírusmarketing tagozat alakult egyidejűleg a Magyar Reklámszövetségben.
A két rokonterület tagozat alapításával tovább erősödött a Szövetség tagozati struktúrája, amely egyre inkább alapját képezi a szakmai munkának, biztosítva egyúttal a nemzetközi trendekkel való lépéstartást.
Az Ambient Media tagozat célja az ambient reklámeszközök és megoldások széleskörű megismertetése a piaccal, az ambient eszközök előnyeinek bemutatása, elfogadottságának növelése és a szegmens fejlesztése.
Az Ambient Media tagozat célkitűzései között szerepel az egysíkú médiavásárlási szokások elmozdítása, hatékonysági mérések és azok módszerei kidolgozásának elősegítése, kutatócégekkel való szoros együttműködés kialakítása és kreatív
médiafelületek biztosítása a reklámok magasabb elfogadottságának érdekében. 

A tagozat meghatározó feladatának tartja az ambient eszközöket felvonultató kampányok tapasztalatainak megosztását, hatástanulmányok publikálását a szaksajtó, ügynökségek és médiavásárlók irányába. A tagozat alapítói: Baráth Károly (Quad Light Media),
Bakk Attila (PIXMAN nomadic media), Koren Zoltán (Promogroup).

Ambient Média tagozat

A tagozat összefogja azokat az ambient médiafelültekkel rendelkező médiatulajdonosokat,
akik a magyarországi reklámpiacon tevékenykednek.

Tagjainak érdekképviseletet és érdekvédelmet nyújt a piaci szereplők körében.

Az Ambient Média tagozat felvállalja az ambient szegmens képviseletét, reklámszakmai konferenciákon és szakmai kiállításokon.

Küldetése, hogy átláthatóvá, mérhetővé, tervezhetővé tegye, azokat az alternatív megoldásokat, melyek hatékonyan és emlékezetesen érik el a fogyasztókat.

Az Ambient Média tagozat kiemelkedően fontosnak tartja az MRSZ tagozataival való szoros együttműködés kialakítását és a tagozatok összefogását, külön kiemelve azokat a közös célokat, melyek a piac edukálását irányozzák.

Célok

A tagozat célja az ambient reklámeszközök és ambient megoldások a piaccal való széleskörű megismertetése, használatuknak a növelése és a szegmens fejlesztése.

A Magyarországon még mindig uralkodó, egysíkú médiavásárlási szokások elmozdítása
az alternatív eszközök irányába.

A tagozat meghatározó feladatának tartja az ambient eszközöket felvonultató kampányok, tapasztalatainak megosztását, hatástanulmányok publikálását, a szaksajtó, ügynökségek és médiavásárlók irányába.

Az ambient eszközök hatékonysági mérésének és azok módszerei kidolgozásának az elősegítése.

Kutatócégekkel való szorosabb együttműködés kialakítása.

Médiaelemző programokba és adatbázisokba való bekerülés lehetőségeinek a kidolgozása és elősegítése.

A tagok egymás közötti kapcsolatainak a fejlesztése.

Tervek

Helyi önkormányzatokkal való kapcsolat kialakítása a szorosabb együttműködés érdekében.

Adatbázis készítése a szegmensben tevékenykedő cégekről.

Kreatív médiafelületek és magas színvonalú szolgáltatások fejlesztése,
a reklámok szélesebb elfogadottságának az érdekében.

Szakmai beszélgetések, kerekasztal találkozók, kiállítások, konferenciák kezdeményezése és szervezése.

 

Kapcsolat

MRSZ Ambient Media tagozat 1061 Budapest Andrássy út 33. III. em. 3.
Telefon: 06-1-322-0640 Fax: 06-1-322-7841
ambient@mrsz.hu
www.ambient.media.hu

MRSZ

Ambient Media tagozat

Hírek archívum